Disclaimer

Co-operations Coöperatie U.A. (hierna: Co-operations) gaat voor kwaliteit. We besteden daarom veel aandacht aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op onze website. Wij doen ons uiterste best om deze website voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken. Toch kunnen er onjuistheden en/of onvolledigheden op de website staan. Aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

De content op deze website mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming op geen enkele wijze worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid.

 

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Co-operations de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op de website, aanvaardt Co-operations geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen dat de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is. Co-operations biedt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, volledigheid en/of tijdigheid van de informatie dan wel voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Co-operations aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Co-operations is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. Co-operations adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Bronvermelding foto’s

Co-operations maakt op deze website gebruik van eigen fotografie of foto’s uit stockbeeldbanken.