Publicaties

Publicaties van Co-operations

Communicatietrends in 2020-2021

Hoe bereik je klanten en medewerkers? Hoe krijg je ze mee? Welke strategie belooft de meeste impact in de huidige tijd? De vakvereniging van communicatieprofessionals presenteert elke 2 jaar de communicatietrends.

DMAIC en de vele wegen die naar Rome leiden

Bij veel organisaties zit de uitdaging in de uitvoering. In de executie van plannen. Het plan opstellen gebeurt in relatieve rust en veiligheid. Er wordt tijd genomen om de markt te analyseren, een interne analyse op te stellen, concurrentie-analyses te bestuderen en kostendoorrekeningen te maken. En terecht.

Coöperatief optimaliseren over de grenzen van ondersteunende functies

  In dit artikel lees je in circa 3 minuten o.a. 3 tips over het optimaliseren van ondersteunende functies. Deze tekst vormt de start van een artikelenreeks over dit onderwerp, dat past bij het thema ‘Optimaal organiseren’. Potentieel ontsluiten over grenzen Het gebeurt nog regelmatig dat organisaties kansen laten liggen door een te ‘verkokerde’ besturing […]

Leiderschap op afstand

‘En als er iets is bel je me. Het maakt niet uit wanneer.’Gert rondde zijn videogesprek af en keek op zijn lijstje. De medewerkers die hij na de online-teammeeting van vanmorgen op zijn bellijst had gezet had hij nu allemaal gesproken. Gert had zich aangeleerd om tijdens online-teammeetings extra alert te zijn op de inbreng […]

Veranderen is verankeren

Verandermanagement’. Het lijkt wel een modewoord, een hype. In allerlei artikelen en managementboeken worden ons nieuwe theoretische en wetenschappelijke inzichten aangereikt over hoe je moet ‘veranderen’ en hoe je een ‘veranderproces’ moet begeleiden en sturen. Is het daadwerkelijk zo moeilijk om te veranderen? Ging het in het verleden dan zo vaak verkeerd of zijn we [...]
Petrosjan

Ton Nijenhuis en Petrosjan Damen
Oprichters van Co-operations.

“Het was tijd voor iets anders.”

De wereld verandert continu. Ook de arbeidsmarkt en behoefte van organisaties aan ervaren en deskundige ondersteuning. Co-operations speelt in op deze gewijzigde behoefte.

De kracht van samenwerking

Co-operations werkt vanuit de overtuiging dat samenwerken, ervaring en deskundigheid de sleutel is tot succes. Dit hebben wij vastgelegd in ons manifest.

Inventariseer uw kansen

Co-operations is een coöperatie van deskundige en zelfstandig werkende professionals vanuit uiteenlopende vakgebieden. Deze veelzijdigheid stelt ons in staat organisaties in de volle breedte te helpen en ondersteunen. Wilt u weten wat Co-operations voor uw organisatie kan betekenen?