De volmacht als fintech? Drie kansen die je moet benutten.

https://co-operations.nl/wp-content/uploads/Volmacht-fintech-online-profiel-Co-operations-scaled.jpg

Assurantiën is een klassieke dienst, met een klassieke productopbouw en manier van profileren. Deze ingesleten manier van werken stroomt door alle gelederen; van verzekeraar tot volmacht tot de intermediaire markt.

De macht van volmachten is in de afgelopen decennia groter geworden, en dat steekt bij verzekeraars. De afstand en de relatie die is ontstaan tussen volmachten, verzekeraars en tussenpersonen is te groot geworden. Verzekeraars willen meer grip op hun schadepolissen. Volmachten zijn in hun optiek te duur en te machtig geworden. Tussenpersonen verkopen liever verzekeringen via een volmachtbedrijf dan van de verzekeraar zelf.

De adviseur kan namelijk binnen de kleinere organisaties sneller zijn weg vinden en via de systemen van de volmacht polissen vergelijken van verschillende verzekeraars en klantportefeuilles beheren.

1. Klantdata, een bron van vreugde of ergernis?

Tussen ’18 en ‘20 is de volmachtmarkt op premie-inkomen gegroeid met 9,6%. Sommige volmachtkantoren zijn ondertussen groter dan een middelgrote verzekeraar. Door hun toegenomen omvang kunnen volmachten steeds meer invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van verzekeraars.

Volmachten handelen sneller dan verzekeraars. Hebben beter zicht op klanten, maar zijn tegelijkertijd vaak een onbekende voor hun klanten. De klantdata waarover ze beschikken geven ze onvoldoende adequaat door aan verzekeraars. Dit kan tot problemen leiden met de toezichthouder, maar ook tot problemen bij het inschatten van verzekeringsrisico’s. Klantdata wordt door marketingafdelingen van volmachten te weinig ingezet voor cross-, up- of deep-sell mogelijkheden. Hier liggen kansen.

2. Omarm de toename van online transacties in de B2B-markt

Polissen kun je niet veranderen. De manier van zakendoen, producten aanbieden en communiceren wel. Dankzij de online wereld worden zaken die voor de B2C-markt zijn uitgedacht nu steeds vaker toegepast op de B2B-markt. De van oudsher duidelijke scheiding tussen deze twee markten vervaagt. Online vindt oriëntatie, aankoop en service plaats. Vanuit de particuliere markt zijn iDEAL en Tikkie al naar zakelijk gebruik opgeschoven, is telefoneren videobellen geworden, zijn schadeformulieren apps geworden en is in-app contactservice gewoon geworden.

“Om uniciteit te claimen móet je iets unieks doen binnen jouw doelmarkt. Alleen dan stijg je boven het maaiveld uit.

Hans Dekker, interim marketing director

3. Zie en positioneer de volmacht als fintech

Wil je als volmacht een stap maken naar een toekomstbestendige, servicegerichte en wendbare organisatie, een manier van werken die kostenefficiënter en klantvriendelijker is, dan zal de ‘nieuwe’ volmacht een sterk online profiel moeten krijgen. Een omgeving waarin je via API’s of apps oriënteert en polissen afsluit, aan- of uitschakelt, en waarmee je directe communicatie faciliteert. Een online omgeving die bijdraagt aan het vergroten van de service-level en autoriteit, zonder arrogant te worden. Door iDEAL en Tikkie te gebruiken ben je nog geen fintech. Wel maak je het je relaties laagdrempeliger een eenvoudiger om zaken met je te doen.

Over Hans Dekker

Hans is zijn loopbaan gestart bij o.a. McKinsey, Postbank en KPMG Consulting. Daarna heeft hij negen jaar als interim manager bij Achmea Zorg, Ohra, Allianz Schade, AXA/REAAL en bij de centrale organisatie van De Hypotheekshop gewerkt. Sinds 2012 is hij eigenaar van het marketing- en merkenadviesbureau Ministry of Marketing.

  • Onuitputtelijke bron van creativiteit
  • Getting the job done is op z’n lijf geschreven
  • Heeft het merk Freek Hypotheek ontwikkeld en in de markt gezet
  • Recent wapenfeit: was 1,5 jaar interim marketing director Benelux en Duitsland bij Eneco eMobility

Geraadpleegde bronnen:
AFM Trendzicht 2021
Verbond voor Verzekeraars – Marktrapport 2021
Wortell – Trendrapport verzekeringsbranche 2020

Alternative Text

Hans Dekker

Expert en contactpersoon

telephone number

Optimaliseren inspireren door coöperatief leren

In dit artikel wordt een aantal handvatten gegeven voor coöperatief optimaliseren. Deze tips zijn gebaseerd op de aanpak van coöperatief leren, die al enkele decennia wordt toegepast in het onderwijs. Deze benadering illustreert de kracht van Co-operations: waarde creëren door over de grenzen van disciplines en sectoren te leren, denken en te handelen.

Herijking van verbondenheid, vitaliteit & veiligheid

Over de gevolgen van de coronacrisis wordt momenteel veel geschreven en gezegd. Wat echter nog beperkt aan bod komt is de structurele impact van het afgelopen jaar op support functies zoals HR, Facilities en Risk. In dit artikel gaat de auteur verder dan de voor de hand liggende consequenties. Zo vraagt hij zich af of ‘health security’ na ‘cyber security’ het nieuwe thema wordt waar organisaties extra aandacht aan gaan besteden. En wie daarbij de rol van ethicus op zich gaat nemen.

Afstand en verantwoordelijkheid

Verhalen belichten op een andere manier de essentie van onderwerpen. Verhalen geven ‘food for thought’. Verhalen delen is meer inzicht verkrijgen. Dit verhaal gaat over verantwoordelijkheid geven en nemen op momenten waarop de afstand tot de dagelijkse praktijk groter wordt en jezelf het geheel niet meer kunt overzien. Een onderwerp waar veel organisaties mee worstelen. Zeker in de huidige tijd waarbij ‘thuis werken’ en ‘op afstand werken’ de regel is geworden. Verantwoordelijkheid geven en nemen is een belangrijk aspect bij het operationaliseren van plannen en strategie.