Verhoog het rendement van jouw talent

https://co-operations.nl/wp-content/uploads/Talent-met-duikbril-scaled.jpg

Dit artikel gaat over onze Rent-a-Mentor propositie, waarmee we de productiviteit van jong talent in loondienst verhogen door het benutten van de senioriteit van onze leden, ervaren zelfstandig professionals. In de tekst staat niet alleen wat het voordeel van zo’n mentorrelatie is en hoe het proces loopt, maar ook hoe je dit als jong talent kunt financieren.

Vol het diepe in, maar wel met een duikbril op

Inmiddels ben jij, als young professional, alweer een paar jaar aan het werk en jouw loopbaan gaat lekker. Je krijgt volop kansen en erkenning van jouw leidinggevende. En als je die niet krijgt, dan creëer je ze zelf. Met beide handen grijp je nieuwe uitdagingen aan. Zeker gezien de afgelopen twee jaar, waarbij door COVID-19 toch een beetje de handrem heeft gestaan op jouw persoonlijke ontwikkeling. Je springt dan ook graag volop in het diepe, om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te kunnen leren.

Daarom zei je laatst volmondig ‘ja’ op de vraag van jouw manager of je interesse had in die nieuwe klus. Een erg ambitieuze rol, op een vakgebied dat zo goed als nieuw voor je is. Inmiddels ben je alweer een paar weken bezig en je redt je aardig. Maar soms is het best spannend. Vooral omdat je veel onderwerpen voor het eerst tegenkomt. Je leert snel en durft ook prima beslissingen te nemen die aanzienlijke impact hebben. Tegelijkertijd zou het soms fijn zijn om terug te kunnen vallen op iemand met veel ervaring, die al meerdere malen met het betreffende vraagstuk te maken heeft gehad. Om de beeldspraak van de duikbril (van de afbeelding boven dit artikel) aan te halen: een manier die helpt je om in het diepe alles net even scherper te zien en je in staat stelt om adem te blijven halen als je kopje onder gaat.

Succesfactoren en valkuilen op een presenteerblaadje

Hoe handig zou het zijn als je een soort ‘hulplijn’ zou hebben in de vorm van een expert die veel ervaring heeft met het vraagstuk dat voor jou nieuw is. Natuurlijk is het helemaal niet erg om fouten te maken, daar leer je juist van. Maar soms, zoals bij ambitieuze doelstellingen en tijdslijnen, ga je liever rechtstreeks op jouw doel af. Dan is het wel lekker om terug te kunnen vallen op een ervaren professional die de kneepjes van het vak al kent.

Misschien heb je wel senior collega’s om je heen die ervaring hebben met het betreffende onderwerp. Maar doorgaans hebben die het zelf al druk genoeg met hun eigen rol. Bovendien kan het bij sommige vraagstukken prettig zijn om te sparren met een objectief persoon van buiten de eigen organisatie. Iemand die geen enkel belang heeft bij welke uitkomst dan ook. Een expert met wie je nog makkelijker jouw twijfels en overwegingen kunt delen.

Zo’n vraagbaak zou niet alleen de doorlooptijd van jouw traject flink verkorten en daarmee de kosten verlagen. Het zou ook de risico’s aanzienlijk reduceren, doordat bekende valkuilen worden vermeden. Daarnaast zou het jouw leercurve een stuk steiler maken, aangezien je de geleerde lessen van iemand met tientallen jaren ervaring op een presenteerblaadje krijgt.  

Maar hoe dan?

‘Maar hoe regel je zoiets?’, denk je misschien. Het inzetten van externen brengt een hele administratieve rompslomp met zich mee. Bovendien is jouw leidinggevende van mening dat jullie als organisatie zelf dat soort verandertrajecten moeten kunnen doen.

In zo’n situatie biedt ons Rent-a-Mentor concept een uitkomst. Dat is een mentoringtraject waarbij jij als jong talent ‘in the lead’ blijft, alleen dan met een ervaren expert naast je die je kunt raadplegen wanneer jij dat prettig vindt. Het is een soort hybride vorm van het doorvoeren van veranderingen, waarbij vaste medewerkers zoals jij verantwoordelijk blijven voor het realiseren van de doelstellingen alleen dan ‘powered by’ een zeer ervaren expert op het betreffende disciplines.

Ons multidisciplinaire collectief van zelfstandig professionals bestaat uit experts op allerlei vakgebieden. Onze leden hebben allemaal ruime ervaring op een of meerdere onderwerpen. En is de benodigde expertise nog niet aanwezig binnen onze coöperatie, dan zoeken wij voor jou een zelfstandig professional die wel over de gevraagde ervaring beschikt. Op die manier bestaat onze pool aan ervaring uit tienduizenden, zo niet honderdduizenden experts.

Zodra de match is gemaakt met de expert die jou gaat begeleiden bepalen jullie samen wat de exacte doelstellingen zijn en met welke frequentie en op welke manier (online of offline) jullie afstemmen.  Dat kan op vaste momenten, zoals wekelijks, zijn. Maar ook bijvoorbeeld alleen net voor belangrijke mijlpalen, zoals het opleveren van eindproducten.

Financiering uit ontwikkelbudget of als QA-post in business case 

‘Interessant, maar waar haal ik het geld vandaan?’, is wellicht jouw volgende gedachte. Daar zijn diverse oplossingen voor. Zo heb je waarschijnlijk een persoonlijk ontwikkelbudget dat je hiervoor kunt inzetten. Met de huidige coronacrisis kan het nog wel even duren voordat de klassieke, offline trainingen weer op gang komen. Bovendien is leren in de praktijk doorgaans veel effectiever dan in een klaslokaal.

Een andere route die je kunt bewandelen is om de benodigde investering op te voeren als quality assurance voor het verandertraject waar jij verantwoordelijk voor bent. Doorgaans zijn de kosten van de begeleiding een fractie van de totale business case. Dat maakt het vrij eenvoudig om uit te leggen aan jouw leidinggevende dat het een zeer rendabele investering is om een van onze experts in te zetten. Om de toegevoegde waarde van onze begeleiding te illustreren denken wij graag voor de start met je mee over de beste manier om het benodigde budget te regelen. Dan ervaar je meteen wat je aan onze begeleiding hebt. Wil je meer weten over de mogelijkheden van ons Rent-a-Mentor concept? Kijk dan op deze pagina en/of mail naar petrosjan@co-operations.nl

Petrosjan Damen

Expert en contactpersoon

telephone number

Plannen, prioriteren en escaleren: waarom leren we dat niet?

Ken je het volgende patroon? Je hebt prachtige organisatiedoelstellingen die je ook nog eens in een kundig beleidsplan voor de komende paar jaar hebt geconcretiseerd. Daar komen dan professionele jaarplannen en planningen uit die ook nog eens helder vertaald zijn naar team- en individuele doelstellingen en -planningen.

Wat kan er misgaan? ………De realiteit!!!!

In dit artikel geven we een paar tips over hoe je met zo’n situatie kunt omgaan.

Hoe kan je het best personeel behouden? 3 tips.

Als werkgever doe je er alles aan om talentvolle medewerkers te behouden. Naar ons idee lukt dat vooral door waardevolle relaties met je werknemers op te bouwen, zodat beide partijen interessant en relevant voor elkaar blijven. Maar wat voor de een interessant is, is voor de ander minder interessant en relevant en vice versa. Waar doe je goed aan en hoe zorg je dat je relevant voor elkaar blijft? In dit artikel geven we een paar tips.

Let op de ‘expertreflex’ bij staffuncties

Experts van stafafdelingen die, vanuit de beste intenties, doorschieten in hun dienstverlening. Die zich blindstaren op het middel, hun vakgebied, en het bedrijfsdoel uit het oog verliezen. Dat komt in de beste organisaties voor. Hoe komt dat nu? En, belangrijker nog, hoe kun je deze ‘expertreflex’ voorkomen? Die vragen worden in dit artikel beantwoord.