Operationaliseren

Programma voor operationaliseren van organisatie

€ 0

tooltip
Inhoud in het kort
 • Betekenis van operationaliseren
 • Onze visie op het thema
 • Direct bruikbare tips
 • Mogelijkheid tot nabespreken
 • Cultuurscan

Whitepaper: Van denken naar doen

Co-operations stelt Operationaliseren centraal als thema. Ton Nijenhuis is specialist op dit gebied. Hij heeft onze visie in een informatief whitepaper vertaald, die u hier kunt aanvragen.

  U ontvangt de informatieve whitepaper binnen enkele minuten per e-mail, alsmede nog een aantal informatieve opvolgingen.

  Ton Nijenhuis

  Expert en contactpersoon

  “Na het denk-werk begint het doe-werk. De executie van de plannen.”

  Operationaliseren: de vertaling naar praktijk

  De vertaling van de strategie naar de dagelijkse praktijk bepaalt in hoge mate het succes van de organisatie. Slaagt de organisatie er in om met de operationalisatie de strategie ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen? Hier zijn twee ingrediënten bepalend: een werkbare structuur en vooral de juiste cultuur.
  De structuur biedt houvast, maakt processen, resultaten en verbeterpunten inzichtelijk en bevordert de discipline. De cultuur daarentegen bepaalt hoe de medewerkers in de organisatie hun werk doen. Het verandervermogen van uw medewerkers speelt hierbij een rol.  Zijn ze geïnspireerd en gemotiveerd? Houden ze zich aan afspraken? Worden ze op de juiste manier worden uitgedaagd? Halen ze het beste uit zichzelf? Slaagt de organisatie erin om met deze cultuur de geformuleerde strategie met bijbehorende doelstellingen te realiseren?
  Bij het creëren van de de juiste cultuur die past bij de organisatie zijn een drietal cultuurpijlers onontbeerlijk: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Deze cultuurpijlers bepalen of de organisatie slaagt in haar missie en de strategie daadwerkelijk weet om te zetten in daden!

  Operationaliseren: wat Co-Operations voor u kan doen

  Co-operations ondersteunt u bij het vertalen van de strategie naar de dagelijkse praktijk, zodat de missie van uw organisatie wordt gerealiseerd en de doelstellingen behaald.
  Screenen van de missie en strategie op operationele actiepunten
  – Bepalen van de juiste structuur passend bij uw organisatie
  – Meten en analyseren van de drie cultuurpijlers
  – begeleiden van de organisatie bij de implementatie
  Meld u aan voor een sparringsessie!

  Lees meer over operationaliseren in de blogs over Verandermanagement en Leiderschap op afstand.

  Sparring sessie operationaliseren.
   Petrosjan

   Ton Nijenhuis en Petrosjan Damen

   Oprichters van Co-Operations.

   “Het was tijd voor iets anders.”

   De wereld verandert continu. Ook de arbeidsmarkt en behoefte van organisaties aan ervaren en deskundige ondersteuning. Co-operations speelt in op deze gewijzigde behoefte.

   Samen doen wat andere bedrijven doen

   Co-operations werkt vanuit de overtuiging dat samenwerken, ervaring en deskundigheid de sleutel is tot succes. Dit hebben wij vastgelegd in ons manifest.

   Publicaties van Co-Operations

   Let op de ‘expertreflex’ bij staffuncties

   Experts van stafafdelingen die, vanuit de beste intenties, doorschieten in hun dienstverlening. Die zich blindstaren op het middel, hun vakgebied, en het bedrijfsdoel uit het oog verliezen. Dat komt in de beste organisaties voor. Hoe komt dat nu? En, belangrijker nog, hoe kun je deze ‘expertreflex’ voorkomen? Die vragen worden in dit artikel beantwoord.

   Optimaliseren inspireren door coöperatief samenwerken

   In dit artikel wordt een aantal handvatten gegeven voor coöperatief optimaliseren. Deze tips zijn gebaseerd op de aanpak van coöperatief leren, die al enkele decennia wordt toegepast in het onderwijs. Deze benadering illustreert de kracht van Co-operations: waarde creëren door over de grenzen van disciplines en sectoren te leren, denken en te handelen.

   De volmacht als fintech? Drie kansen die je moet benutten.

   Als volmacht onderscheid je je alleen nog maar als fintech met een sterk online profiel. In dit artikel noemen we drie kansen die je moet benutten.

   Herijking van verbondenheid, vitaliteit & veiligheid

   Over de gevolgen van de coronacrisis wordt momenteel veel geschreven en gezegd. Wat echter nog beperkt aan bod komt is de structurele impact van het afgelopen jaar op support functies zoals HR, Facilities en Risk. In dit artikel gaat de auteur verder dan de voor de hand liggende consequenties. Zo vraagt hij zich af of ‘health security’ na ‘cyber security’ het nieuwe thema wordt waar organisaties extra aandacht aan gaan besteden. En wie daarbij de rol van ethicus op zich gaat nemen.

   Afstand en verantwoordelijkheid

   Verhalen belichten op een andere manier de essentie van onderwerpen. Verhalen geven ‘food for thought’. Verhalen delen is meer inzicht verkrijgen. Dit verhaal gaat over verantwoordelijkheid geven en nemen op momenten waarop de afstand tot de dagelijkse praktijk groter wordt en jezelf het geheel niet meer kunt overzien. Een onderwerp waar veel organisaties mee worstelen. Zeker in de huidige tijd waarbij ‘thuis werken’ en ‘op afstand werken’ de regel is geworden. Verantwoordelijkheid geven en nemen is een belangrijk aspect bij het operationaliseren van plannen en strategie.

   Product Approval & Review Process (PARP voor intimi) – een moetje of feest?

   Nieuwe producten ontwikkelen is de leukste baan ter wereld! Kijk maar eens naar Apple: naar elke nieuwe versie van de IPhone wordt reikhalzend uitgekeken. Maanden vooraf beginnen de speculaties al. Hoe is het nieuwe design? Welke nieuwe functionaliteiten zitten erop?

   Communicatietrends 2021

   Hoe bereik je klanten en medewerkers? Hoe krijg je ze mee? Welke strategie belooft de meeste impact in de huidige tijd? De vakvereniging van communicatieprofessionals presenteert elke 2 jaar de communicatietrends.

   DMAIC en de vele wegen die naar Rome leiden

   Bij veel organisaties zit de uitdaging in de uitvoering. In de executie van plannen. Het plan opstellen gebeurt in relatieve rust en veiligheid. Er wordt tijd genomen om de markt te analyseren, een interne analyse op te stellen, concurrentie-analyses te bestuderen en kostendoorrekeningen te maken. En terecht.

   Coöperatief optimaliseren over de grenzen van ondersteunende functies

     In dit artikel lees je in circa 3 minuten o.a. 3 tips over het optimaliseren van ondersteunende functies. Deze tekst vormt de start van een artikelenreeks over dit onderwerp, dat past bij het thema ‘Optimaal organiseren’. Potentieel ontsluiten over grenzen Het gebeurt nog regelmatig dat organisaties kansen laten liggen door een te ‘verkokerde’ besturing […]

   Leiding geven op afstand

   ‘En als er iets is bel je me. Het maakt niet uit wanneer.’, een verhalende blog over leiding geven in tijden van thuiswerken. Gert rondde zijn videogesprek af en keek op zijn lijstje. De medewerkers die hij na de online-teammeeting van vanmorgen op zijn bellijst had gezet had hij nu allemaal gesproken. Gert had zich […]

   Veranderen is verankeren

   ‘Verandermanagement’. Het lijkt wel een modewoord, een hype. Maar wat is verandermanagement? In allerlei artikelen en managementboeken worden ons nieuwe theoretische en wetenschappelijke inzichten aangereikt over hoe je moet ‘veranderen’ en hoe je een ‘veranderproces’ moet begeleiden en sturen. Is het daadwerkelijk zo moeilijk om te veranderen? Ging het in het verleden dan zo vaak […]